:: เอกสารดาวน์โหลด


รายการ ดาวน์โหลด
รายงานการประเมินตนเอง SAR ประจำปี 2552    (ขนาด 49.69 MB ) ดาวน์โหลดแล้ว 223 ครั้ง
รายงานการประเมินตนเอง SAR ประจำปี 2553    (ขนาด 2.85 MB ) ดาวน์โหลดแล้ว 198 ครั้ง
รายงานการประเมินตนเอง SAR ประจำปี 2554    (ขนาด 2.91 MB ) ดาวน์โหลดแล้ว 208 ครั้ง
รายงานการประเมินตนเอง SAR ประจำปี 2555    (ขนาด 8.93 MB ) ดาวน์โหลดแล้ว 198 ครั้ง
รายงานการประเมินตนเอง SAR ประจำปี 2556    (ขนาด 26.74 MB ) ดาวน์โหลดแล้ว 199 ครั้ง
รายงานการประเมินตนเอง SAR ประจำปี 2557    (ขนาด 3.50 MB ) ดาวน์โหลดแล้ว 190 ครั้ง
รายงานการประเมินตนเอง SAR ประจำปี 2558    (ขนาด 3.68 MB ) ดาวน์โหลดแล้ว 204 ครั้ง
รายงานการประเมินตนเอง SAR ประจำปี 2559    (ขนาด 671.73 KB ) ดาวน์โหลดแล้ว 215 ครั้ง
รายงานการประเมินตนเอง SAR ประจำปี 2560    (ขนาด 1.60 MB ) ดาวน์โหลดแล้ว 199 ครั้ง
รายงานการประเมินตนเอง SAR ประจำปี 2561    (ขนาด 38.69 MB ) ดาวน์โหลดแล้ว 223 ครั้ง
รายงานการประเมินตนเอง SAR ประจำปี 2562    (ขนาด 1.05 MB ) ดาวน์โหลดแล้ว 164 ครั้ง
รายงานการประเมินตนเอง SAR ประจำปี 2563    (ขนาด 15.56 MB ) ดาวน์โหลดแล้ว 10 ครั้ง