:: เอกสารดาวน์โหลด


รายการ ดาวน์โหลด
คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2563    (ขนาด 13.15 MB ) ดาวน์โหลดแล้ว 190 ครั้ง
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติราชการ.. ของรองผู้อำนวยการ​ 4​ ฝ่าย    (ขนาด 141.06 KB ) ดาวน์โหลดแล้ว 164 ครั้ง
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปีการศึกษา 2563 (แก้ไข)    (ขนาด 4.57 MB ) ดาวน์โหลดแล้ว 175 ครั้ง
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.2552 ประจำปีการศึกษา 2564    (ขนาด 12.74 MB ) ดาวน์โหลดแล้ว 106 ครั้ง