:: เอกสารดาวน์โหลด


รายการ ดาวน์โหลด
คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2563    (ขนาด 13.15 MB ) ดาวน์โหลดแล้ว 57 ครั้ง
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติราชการ.. ของรองผู้อำนวยการ​ 4​ ฝ่าย    (ขนาด 141.06 KB ) ดาวน์โหลดแล้ว 55 ครั้ง
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปีการศึกษา 2563 (แก้ไข)    (ขนาด 4.57 MB ) ดาวน์โหลดแล้ว 44 ครั้ง