ข้อมูลครุภัณฑ์  << ย้อนกลับ

ปีที่ได้มา   รายการ จำนวนเงิน / บาท  
2561  ชุดทดลองและควบคุมระบบพื้นฐานหุ่นยนต์ขับเคลื่อนพร้อมโปรแกรมและฐานทดสอบดครงสร้างในการขับเคลื่อน 999,000.00  
2562  ชุดฝึกเครื่องกัดซีเอ็นซีเสมือนจริงพร้อมเครื่องกัดซีเอ็นซี 2,000,000.00  
2562  ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก 2,000,000.00  
2560  ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเขียนแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2560 1,185,000.00  
2559  เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 150 มม. พร้อมอุปกรณ์ 500,000.00  
2559  เครื่องกัด Mini Milling Machine 278,000.00  
2559   เครื่องกลึง Mini Lathe Machine 275,000.00  
2559   รั้ว วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง 1,985,700.00  
2563  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาสร้างชิ้นงานนวัตกรรมใหม่ แผนกวิชาการบัญชี 2,000,000.00