ข้อมูลสถานประกอบการ    << ย้อนกลับ


ลำดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

เบอร์ติดต่อ

ที่อยู่สถานประกอบการ

1

บริษัท สุปรีม ซี เอ็น บี คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

035 790 766

9/8 ม. 10  ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.หลักชัย อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230

2

บริษัท วี เอส ไอ พรีซิชั่น กรุ๊ป จำกัด 

02 987 1141

6/2  ม. 4 ตำบล ลำลูกกา อำเภอ ลำลูกกา ปทุมธานี 12150

3

บริษัท  แอล บีทูล

089-0818130

144 ม.1 ต. หนองแม่ไก่ อ.โพธิ์ทอง จ. อ่างทอง

4

บริษัท วี เอส ไอ พรีซิชั่น กรุ๊ป จำกัด 

02 987 1141

 6/2  ม. 4  ตำบล ลำลูกกา อำเภอ ลำลูกกา ปทุมธานี 12150

5

บริษัท ลพบุรีรวมช่าง ซีเอ็นซี จำกัด

036 411 318

80/1 ม.4 ถ. พหลโยธิน ต.ท่าศาลา อ. เมือง จ.ลพบุรี 15000

6

บริษัท สุปรีม ซี เอ็น บี คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

035 790 766

 9/8  ม. 10 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต. หลักชัย อ. ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230

7

บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด 

02 529 1789

140 ต.คลองจิก อ. บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

8

บริษัท  แอล บีทูล

089-0818130

144 ม.1 ต. หนองแม่ไก่ อ.โพธิ์ทอง จ. อ่างทอง

9

บริษัท ลพบุรีรวมช่าง ซีเอ็นซี จำกัด

036 411 318

80/1 ม.4 ถ. พหลโยธิน ต.ท่าศาลา อ. เมือง จ.ลพบุรี 15000

10

ร้าน ม.ยายนต์เซอร์วิส 2003

 

21/4 ต. โพธิ์เก้าต้น  อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  15000

11

บริษัท สุปรีม ซี เอ็น บี คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

035 790 766

 9/8  ม. 10 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.หลักชัย อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230