วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

 
 
 

หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

     
ชื่อ-สกุล :   นายอาณัฐชัย     ไพลดำ
ตำแหน่ง :   หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เบอร์ติดต่อ :   0973437740
อีเมล์ :   arnatchai@gmail.com
การศึกษา :   บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)   ( มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (2557) )

 

 

 
 
 

ครูพิเศษสอนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาวสุนทรี     สาลีผล
ตำแหน่ง :   ครูพิเศษสอนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เบอร์ติดต่อ :   0804554215
อีเมล์ :   soontaree281@gmail.com
การศึกษา :   คอมพิวเตอร์ศึกษา   ( มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (2557) )

 

 

 
 
 

ครูพิเศษสอนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

     
ชื่อ-สกุล :   นายอนุกูล     ผ่านเมืองปาก
ตำแหน่ง :   ครูพิเศษสอนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เบอร์ติดต่อ :   0940678828
อีเมล์ :   anukul1712@gmail.com
การศึกษา :   คบ.คอมพิวเตร์ศึกษา   ( มหาวิทยาลัยราชภัฏเทสตรี (2559) )