วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

 
 
 

หัวหน้าแผนกไฟฟ้า

     
ชื่อ-สกุล :   นายชลอศักดิ์     มหาประทุม
ตำแหน่ง :   หัวหน้าแผนกไฟฟ้า
เบอร์ติดต่อ :   089-1321305
อีเมล์ :   csm.kmit@gmail.com
การศึกษา :   ไฟฟ้ากำลัง   ( วิทยาลัยเทคนิคระยอง (2542) )
ไฟฟ้ากำลัง สาขางานติดตั้ง   ( วิทยาลัยเทคนิคระยอง (2544) )
สาขาเทคโนโลยีการวัดคุมทางอุตสาหกรรม   ( สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2546) )
สาขาวิชาไฟฟ้า   ( สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2549) )

 

 

 
 
 

ครูพิเศษสอนไฟฟ้า

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาววรรณภาภรณ์     พูลเพชร
ตำแหน่ง :   ครูพิเศษสอนไฟฟ้า
เบอร์ติดต่อ :  
อีเมล์ :  
การศึกษา :  

 

 

 
 
 

ครูพิเศษสอนไฟฟ้า

     
ชื่อ-สกุล :   นายกิตติศักดิ์     ปั้นงาม
ตำแหน่ง :   ครูพิเศษสอนไฟฟ้า
เบอร์ติดต่อ :   0992150391
อีเมล์ :   kittisakpanngam@gmail.com
การศึกษา :