ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 
 
 

หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

     
ชื่อ-สกุล :   นายวัฒนา     อุดมพร
ตำแหน่ง :   หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เบอร์ติดต่อ :   0898331377
อีเมล์ :   watthana-7@hotmail.com
การศึกษา :   การจัดการอุตสาหกรรม   ( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (2543) )

 

 

 
 
 

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาวอมรรัตน์     คำชื่น
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เบอร์ติดต่อ :  
อีเมล์ :  
การศึกษา :   บัญชี   ( วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง (2556) )