ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 
 
 

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาวศศิธร     ภู่ระหงษ์
ตำแหน่ง :   หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
เบอร์ติดต่อ :   0957107197
อีเมล์ :  
การศึกษา :  

 

 

 
 
 

เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาวกรรธิมา     มังคละ
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
เบอร์ติดต่อ :   0985324087
อีเมล์ :   kancha_chinjung@hotmail.com
การศึกษา :   การบัญชี   ( วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์?อง (2555) )