ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 
 
 

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาวอำภา     หวังผล
ตำแหน่ง :   หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
เบอร์ติดต่อ :   0948653377
อีเมล์ :   zyne6019@gmail.com
การศึกษา :  

 

 

 
 
 

เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาวจินตนา     พุ่มชะโก
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
เบอร์ติดต่อ :  
อีเมล์ :  
การศึกษา :