ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 
 
 

หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

     
ชื่อ-สกุล :   นายปฐวี     สติตรึก
ตำแหน่ง :   หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
เบอร์ติดต่อ :   0819201399
อีเมล์ :   ltschao@gmail.com
การศึกษา :   ฃ่างยนต์   ( วท.อ่างทอง (2539) )
วิศวกรรมเครื่องกล   ( มจธ (2542) )
การบริหารการศึกษา   ( มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (2558) )