ฝ่ายวิชาการ

 
 
 

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

     
ชื่อ-สกุล :   นายอนุกูล     ผ่านเมืองปาก
ตำแหน่ง :   หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
เบอร์ติดต่อ :   0940678828
อีเมล์ :   anukul1712@gmail.com
การศึกษา :   คบ.คอมพิวเตร์ศึกษา   ( มหาวิทยาลัยราชภัฏเทสตรี (2559) )

 

 

 
 
 

เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาววันนิศา     พลายแก้ว
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน
เบอร์ติดต่อ :   0901168204
อีเมล์ :   ore_kaew@hotmail.co.th
การศึกษา :   การบัญชี   ( วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง (2555) )