ฝ่ายวิชาการ

 
 
 

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

     
ชื่อ-สกุล :   นายรชต     มิ่งขวัญ
ตำแหน่ง :   หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เบอร์ติดต่อ :   0886159149
อีเมล์ :   rachata1718@hotmail.com
การศึกษา :   คบ.โลหะ   ( มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (2540) )

 

 

 
 
 

เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาววันนิศา     พลายแก้ว
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เบอร์ติดต่อ :   0901168204
อีเมล์ :   ore_kaew@hotmail.co.th
การศึกษา :   การบัญชี   ( วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง (2555) )