ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 
 
 

เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาวอมรรัตน์     คำชื่น
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
เบอร์ติดต่อ :   0925095024
อีเมล์ :   kukkaizaza1395@gmail.com
การศึกษา :   บัญชี   ( วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง (2556) )