ข้อมูลบุคลากร  << ย้อนกลับ

     
กรุณาเลือกปี : 
รายการ ป.เอก
หรือเทียบเท่า
ป.โท
หรือเทียบเท่า
ป.ตรี
หรือเทียบเท่า
ปวส. ปวช. ม.ปลาย ม.ต้น ประถม รวม
   ผู้อำนวยการ 0
   รองผู้อำนวยการ 0
   ข้าราชการครู 0
   พนักงานราชการ 0
   ครูพิเศษสอน 0
   ลูกจ้างประจำ 0
   เจ้าหน้าที่ 0
   พนักงานขับรถ 0
   พนักงานรักษาความปลอดภัย 0
   แม่บ้าน/นักการภารโรง 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0