ศึกษาดูงานสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง) ณ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี     << ย้อนกลับ

นอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 ดร.ไพฑูรย์ สังข์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง ได้นำคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ได้ไปศึกษาดูงาน สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง) ณ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี


เพิ่มโดย [ 2020-12-28 ] อ่าน 506 ครั้ง