ศึกษา ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา     << ย้อนกลับ

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง นำโดยนายพินิด ศรีคำดี รองผู้อำนวยการฯ ได้นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา


เพิ่มโดย [ 2020-12-28 ] อ่าน 493 ครั้ง