โครงการ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563      << ย้อนกลับ

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง จัดโครงการ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 นางสาวจณิสตา วิเชียรรักษ์ นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ โดยมี ดร.ไพฑูรย์ สังข์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง เป็นประธานในพิธี

เพิ่มโดย [ 2020-12-28 ] อ่าน 489 ครั้ง