การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาโพธิ์ทอง จัดอบรมให้ความรู้ ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า ให้กับตัวแทนของตำบลต่างๆในเขตอำเภอโพธิ์ทอง     << ย้อนกลับ

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง ได้รับเกียรติจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาโพธิ์ทอง ให้ดำเนินการจัดสถานที่ การจัดอบรมให้ความรู้ ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า ให้กับตัวแทนของตำบลต่างๆในเขตอำเภอโพธิ์ทอง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีนายสกล แก้วปวงคำ นายอำเภอโพธิ์ทอง เป็นประธานในพิธี และให้การต้อนรับโดย ดร.ไพฑูรย์ สังข์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

เพิ่มโดย [ 2020-12-28 ] อ่าน 484 ครั้ง