โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ให้กับนักเรียน นักศึกษา     << ย้อนกลับ

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง ได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานประกันสังคม จังหวัดอ่างทอง จัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง โดยมี ดร.ไพฑูรย์ สังข์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย ให้การต้อนรับทีมงานในครั้งนี้

เพิ่มโดย [ 2020-12-28 ] อ่าน 514 ครั้ง