ผลงานดีเด่นสถานศึกษา  << ย้อนกลับ

 


2562

รางวัล ระดับชาติ กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพโพธิืทอง
อ่านเพิ่มเติม >>

2562

รางวัล ระดับชาติ กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพโพธิืทอง
อ่านเพิ่มเติม >>

2562

รางวัลชนะเลิศ
อ่านเพิ่มเติม >>

2560

รางวัลชนะเลิศ
อ่านเพิ่มเติม >>

2560

รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ
อ่านเพิ่มเติม >>

2560

รางวัลเหรียญทองแดง ระดับชาติ
อ่านเพิ่มเติม >>

2560

รางวัลชนะเลิศ
อ่านเพิ่มเติม >>

2560

รองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์
อ่านเพิ่มเติม >>

2560

รองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ประยุกต์
อ่านเพิ่มเติม >>

2560

รางวัลชมเชย ผลงาน มะม่วงหาว มะนาวโห่
อ่านเพิ่มเติม >>

2560

สถานศึกษา “ดีเด่น” ที่มีนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล 5”
อ่านเพิ่มเติม >>

2560

“ครูดีในดวงใจ”
อ่านเพิ่มเติม >>

2560

รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ
อ่านเพิ่มเติม >>

2560

รางวัลเหรียญทองแดง ระดับชาติ
อ่านเพิ่มเติม >>

2560

รางวัลชนะเลิศ
อ่านเพิ่มเติม >>

2560

รางวัลชนะเลิศ
อ่านเพิ่มเติม >>

2560

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒
อ่านเพิ่มเติม >>

2560

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
อ่านเพิ่มเติม >>

2560

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
อ่านเพิ่มเติม >>

2560

รางวัลเหรียญทองแดง ระดับภาค
อ่านเพิ่มเติม >>

2560

รางวัล เหรียญเงิน
อ่านเพิ่มเติม >>

2560

รางวัล เหรียญทองแดง
อ่านเพิ่มเติม >>

2560

รางวัลเหรียญเงิน ระดับภาค
อ่านเพิ่มเติม >>

2560

“ครูดีในดวงใจ”
อ่านเพิ่มเติม >>

2560

“ครูดีในดวงใจ”
อ่านเพิ่มเติม >>

2560

รางวัลชมเชย
อ่านเพิ่มเติม >>

2560

รางวัลชนะเลิศ
อ่านเพิ่มเติม >>

2560

รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)
อ่านเพิ่มเติม >>

2560

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
อ่านเพิ่มเติม >>

2560

รองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญเงิน)
อ่านเพิ่มเติม >>

2560

รองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญเงิน)
อ่านเพิ่มเติม >>

2560

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
อ่านเพิ่มเติม >>

2560

รางวัล เข้าร่วม (เหรียญเงิน)
อ่านเพิ่มเติม >>

2560

รางวัล เข้าร่วม (เหรียญทองแดง)
อ่านเพิ่มเติม >>

2560

รางวัล เข้าร่วม (เหรียญทองแดง)
อ่านเพิ่มเติม >>

2560

รางวัล เข้าร่วม (เหรียญทองแดง)
อ่านเพิ่มเติม >>

2560

รางวัลชนะเลิศ
อ่านเพิ่มเติม >>

2560

รางวัลชนะเลิศ
อ่านเพิ่มเติม >>

2560

รางวัลชนะเลิศ
อ่านเพิ่มเติม >>

2560

รางวัลชนะเลิศ
อ่านเพิ่มเติม >>

2560

รางวัลชนะเลิศ
อ่านเพิ่มเติม >>

2560

รางวัลชนะเลิศ
อ่านเพิ่มเติม >>

2560

รางวัล ชนะเลิศ ระดับ เหรียญทอง
อ่านเพิ่มเติม >>

2560

รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ เหรียญเงิน
อ่านเพิ่มเติม >>

2560

รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ เหรียญเงิน
อ่านเพิ่มเติม >>

2560

รางวัล ชมเชย
อ่านเพิ่มเติม >>

2560

รางวัล ชมเชย
อ่านเพิ่มเติม >>

2560

รางวัล ชมเชย
อ่านเพิ่มเติม >>

2559

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทองแดง
อ่านเพิ่มเติม >>

2559

รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ
อ่านเพิ่มเติม >>

2559

รางวัลชนะเลิศ
อ่านเพิ่มเติม >>

2559

รางวัลชนะเลิศ ทักษะธุรกิจค้าปลีกประเภทกาแฟโบราณ
อ่านเพิ่มเติม >>

2559

รองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ร่วมสมัย
อ่านเพิ่มเติม >>

2559

รองชนะเลิศอันดับ 3 ผลงาน ต้นโพธิ์ทอง
อ่านเพิ่มเติม >>

2559

รางวัลเหรียญทอง ระดับภาค “ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ”
อ่านเพิ่มเติม >>

2559

รางวัลเหรียญเงิน ระดับภาค “ห้องเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์”
อ่านเพิ่มเติม >>

2559

รางวัลเหรียญทองแดง ระดับภาค “ห้องปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร”
อ่านเพิ่มเติม >>

2559

รางวัลเหรียญทองแดง ระดับภาค
อ่านเพิ่มเติม >>

2559

รางวัลเหรียญเงิน ระดับภาค
อ่านเพิ่มเติม >>

2559

ชมเชย ระดับจังหวัด
อ่านเพิ่มเติม >>

2559

รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ
อ่านเพิ่มเติม >>

2559

รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ
อ่านเพิ่มเติม >>

2559

รางวัลเหรียญทอง ระดับภาค
อ่านเพิ่มเติม >>

2559

รางวัลเหรียญเงิน ระดับภาค
อ่านเพิ่มเติม >>

2559

รางวัลเหรียญทองแดง ระดับภาค
อ่านเพิ่มเติม >>

2559

รางวัลเหรียญทองแดง ระดับภาค
อ่านเพิ่มเติม >>

2559

รางวัลเหรียญทองแดง ระดับภาค
อ่านเพิ่มเติม >>

2559

รางวัลเหรียญทองแดง ระดับภาค
อ่านเพิ่มเติม >>

2559

รางวัลเหรียญทอง ระดับภาค
อ่านเพิ่มเติม >>

2559

รางวัลเหรียญเงิน ระดับภาค
อ่านเพิ่มเติม >>

2559

รางวัลเหรียญทองแดง ระดับภาค
อ่านเพิ่มเติม >>

2559

รางวัลเหรียญทองแดง ระดับภาค
อ่านเพิ่มเติม >>

2559

รางวัลเหรียญทองแดง ระดับภาค
อ่านเพิ่มเติม >>

2559

รางวัลเหรียญทองแดง ระดับภาค
อ่านเพิ่มเติม >>

2559

รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ
อ่านเพิ่มเติม >>

2559

รางวัลชนะเลิศ
อ่านเพิ่มเติม >>

2559

รางวัลชมเชย
อ่านเพิ่มเติม >>

2559

รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ
อ่านเพิ่มเติม >>

2559

รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ
อ่านเพิ่มเติม >>

2559

รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ
อ่านเพิ่มเติม >>

2559

รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ
อ่านเพิ่มเติม >>

2559

รางวัลระดับประเทศ
อ่านเพิ่มเติม >>

2559

รางวัลเหรียญทอง ระดับภาค
อ่านเพิ่มเติม >>

2559

รางวัลเหรียญทอง ระดับภาค
อ่านเพิ่มเติม >>

2559

รางวัลเหรียญทอง ระดับภาค
อ่านเพิ่มเติม >>

2559

รางวัลเหรียญทอง ระดับภาค
อ่านเพิ่มเติม >>

2559

รางวัลเหรียญทอง ระดับภาค
อ่านเพิ่มเติม >>

2559

รางวัลเหรียญทอง ระดับภาค
อ่านเพิ่มเติม >>

2559

รางวัลเหรียญทอง ระดับภาค
อ่านเพิ่มเติม >>

2559

รางวัลเหรียญทองแดง ระดับภาค
อ่านเพิ่มเติม >>

2559

รางวัลเหรียญทองแดง ระดับภาค
อ่านเพิ่มเติม >>

2559

รางวัลเหรียญทองแดง ระดับภาค
อ่านเพิ่มเติม >>

2559

รางวัลเหรียญทองแดง ระดับภาค
อ่านเพิ่มเติม >>

2559

รางวัลเหรียญทองแดง ระดับภาค
อ่านเพิ่มเติม >>

2559

ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง
อ่านเพิ่มเติม >>

2559

รองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับเหรียญเงิน
อ่านเพิ่มเติม >>

2559

รางวัล ชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน
อ่านเพิ่มเติม >>

2559

รางวัลชนะเลิศ
อ่านเพิ่มเติม >>

2559

ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
อ่านเพิ่มเติม >>

2559

รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน
อ่านเพิ่มเติม >>

2559

รางวัลชนะเลิศ
อ่านเพิ่มเติม >>

2559

ชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน
อ่านเพิ่มเติม >>

2558

โล่เกียรติคุณแก่กิจกรรมเดินทางไกลดีเด่น
อ่านเพิ่มเติม >>

2558

โล่เกียรติคุณได้นำนโยบายส่งเสริมความร่วมมือกับสถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพ ในการจัดอาชีวศึกษาร่วมกัน และมีผลสำเร็จในการปฏิบัติงานศูนย์กำลังคน
อ่านเพิ่มเติม >>

2558

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
อ่านเพิ่มเติม >>

2558

รางวัลชนะเลิศ
อ่านเพิ่มเติม >>

2558

เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี”
อ่านเพิ่มเติม >>

2558

“ผู้บริหารดีในดวงใจ”
อ่านเพิ่มเติม >>

2558

“หนึ่งแสนครูดี”
อ่านเพิ่มเติม >>

2558

รางวัลชนะเลิศ
อ่านเพิ่มเติม >>

2558

รองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับเหรียญเงิน
อ่านเพิ่มเติม >>

2558

รองชนะเลิเหรียญศอันดับ 3 ระดับเงิน
อ่านเพิ่มเติม >>

2558

ชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน
อ่านเพิ่มเติม >>

2558

รางวัลเหรียญทองแดง
อ่านเพิ่มเติม >>

2558

รางวัลชนะเลิศ
อ่านเพิ่มเติม >>

2558

รองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับเหรียญเงิน
อ่านเพิ่มเติม >>

2558

รองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับเหรียญเงิน
อ่านเพิ่มเติม >>

2558

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
อ่านเพิ่มเติม >>