ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 
 
 

หัวหน้างานบัญชี

     
ชื่อ-สกุล :   นางอัญชลี     เมืองเจริญ
ตำแหน่ง :   หัวหน้างานบัญชี
เบอร์ติดต่อ :  
อีเมล์ :  
การศึกษา :  

 

 

 
 
 

เจ้าหน้าที่งานบัญชี

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาววรารี     บุญส่ง
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่งานบัญชี
เบอร์ติดต่อ :   0873364407
อีเมล์ :   beebeeC1@hotmail.com
การศึกษา :   การบัญชี   ( วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง (2555) )