ฝ่ายวิชาการ

 
 
 

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

     
ชื่อ-สกุล :   นางสุพิชญา     กุลสอน
ตำแหน่ง :   หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เบอร์ติดต่อ :  
อีเมล์ :  
การศึกษา :  

 

 

 
 
 

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

     
ชื่อ-สกุล :   นางน้ำฝน     วงศ์นพหิรัญ
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เบอร์ติดต่อ :   0896134083
อีเมล์ :  
การศึกษา :   การจัดการทั่วไป   ( วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง (2551) )