ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 
 
 

หัวหน้างานทะเบียน

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาววัลลภา     พรมเขียน
ตำแหน่ง :   หัวหน้างานทะเบียน
เบอร์ติดต่อ :   0982562039
อีเมล์ :   wunlapa.pormkhean@gmail.com
การศึกษา :  

 

 

 
 
 

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

     
ชื่อ-สกุล :   นางน้ำฝน     วงศ์นพหิรัญ
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
เบอร์ติดต่อ :   0896134083
อีเมล์ :  
การศึกษา :   การจัดการทั่วไป   ( วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง (2551) )