ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ     << ย้อนกลับ

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง นำโดย ดร.ไพฑูรย์ สังข์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง ได้นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ


เพิ่มโดย [ 2020-12-28 ] อ่าน 497 ครั้ง