การประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563      << ย้อนกลับ

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม การเตรียมความพร้อมสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับ อศจ.อ่างทอง ซึ่งประกอบไปด้วย วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญและวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง โดยมี ดร.ไพฑูรย์ สังข์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในการประชุม

เพิ่มโดย [ 2020-12-28 ] อ่าน 518 ครั้ง